Encàrrecs de produccions fotogràfiques de cosechadores, per a empreses agrícoles i agricultors.

Si desitges comprar alguna d'aquestes fotografies pots fer-ho des de ART SHOP + EDICIONS IL·LIMITADES + COSECHADORES.