Avis legal i Politica de privadesa

AVÍS LEGAL


Emilio Rodríguez Ferrer ( d'ara endavant EMILIO FERRER) amb CIF 46208252x i Tel +34 673260668 i mail emilio@emilioferrerfotos.com és el propietari de la web www.emilioferrerfotos.com i autor de totes les fotografies que hi ha a la web.

Així mateix és titular dels serveis oferts a la web, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada en la mateixa.

No es permet i queda totalment prohibida la reproducció i/o publicació, total o parcial de qualsevol element del lloc web www.emilioferrerfotos.com: fotografies, imatges, textos, encapçalaments, logotip, icones, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva comunicació pública, ni la seva modificació o transformació sense el permís previ i per escrit del propietari. Totes les imatges d'aquest lloc web estan protegides per les lleis internacionals de Copyright.

 

CONTINGUT DEL LLOC WEB

La finalitat de la web www.emilioferrerfotos.com no és una altra que la d'oferir els serveis fotogràfics professionals que en ella figuren, així com la venda de fotografies en l'apartat REPORTATGES i en tota la secció ART COLLECTIONS.
La informació inclosa en el lloc web, ha seguit els requeriments exigits per la normativa legal d'aplicació. És responsabilitat de l'usuari l'ús del lloc. El contingut és responsabilitat del seu titular qui podrà modificar les condicions del lloc sense previ avís, i sense que això suposi alteració dels compromisos adquirits fins avui de la modificació.
No són responsabilitat del titular els problemes de connexió, així com els errors que es puguin produir durant la connexió.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA


De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades De Caràcter Personal, EMILIO FERRER informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta Web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporats en els fitxers corresponents, degudament registrats en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquesta Web, el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en l'esmentat fitxer. La finalitat del fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa, comercial (incloent mailings, newsletter) i comptable de l'empresa. A qualsevol moment, l'usuari podrà exercitar el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud en l'adreça de correu electrònic: emilio@emilioferrerfotos.com en la qual s'inclogui el seu nom, cognoms i fotocòpia del D.N.I., amb les instruccions precises a aquest efecte.

 

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.


Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En cas d'haver facilitat dades falses o de terceres persones sense intervenir el seu consentiment per a això, el propietari de la web es reserva el dret a la destrucció immediata de les citades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars dels mateixos.